Het Netherlands Business Support Office (NBSO) te Stuttgart ondersteunt Nederlandse MKB’ers, die naar Duitsland willen exporteren, of er willen investeren. Wij richten ons voornamelijk op de gezondheidssector, fietsinfrastructuur, het thema leightweight én de deelstaat Baden-Württemberg (Zuidwest-Duitsland).

We gaan actief op zoek naar kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en informeren over relevante thema’s en ontwikkelingen in de regio. Of het nu gaat om vraagbeantwoording, het opleveren van marktstudies of het actief contacteren van potentiele samenwerkings-/handelspartners in Duitsland – ondernemers kunnen bij ons terecht met al hun vragen.

Verder organiseren wij handelsdelegaties, matchmakings en pitchevenementen. Kortom we doen er alles aan om Nederlandse kennis en kunde in Duitsland op de juiste plekken onder de aandacht te brengen en om (intensievere) samenwerking mogelijk te maken.

De website van de NBSO vind je hier!